k9hundsport_monica_henrikssonJag som driver K9 Hundsport heter Monica Henriksson. Som företagsnamnet visar så tillhandahåller jag produkter som är väl lämpade för hundsport. De produkter som tillhandahålls är sådana som jag vet av erfarenhet fungerar väl.

Min erfarenhet från hund är mångårig. Jag är utbildad instruktör samt mentalbeskrivare inom SBK. Har arbetat sedan slutet av -80 talet inom djursjukvården. Jag föder upp schäfer av den arbetande typen, är också en utpräglad tävlingsmänniska och har tävlat på elit nivå i både spår, sök, skydd och lydnad. De senaste åren har jag tävlat inom de internationella bruksgrenarna. Jag har jobbar till stor del idag med kursverksamhet, både lokalt och runt om i landet för tävlingsförare.

Välkommen till K9 Hundsport!